95 % ontevreden over Performance Management

Exit beoordelingsgesprekken?

Het afschaffen van beoordelingsgesprekken was al in 2011 het thema van een rondetafelgesprek met onze klanten. We waren onze tijd vooruit, blijkt nu. Je hoeft maar de krant of een vakblad open te slaan, en het gaat over het nut en onnut van beoordelingsgesprekken.

Onvrede en trends

Maar liefst 95 procent van het management is ontevreden over het huidige Performance Managementsysteem, zo blijkt uit internationaal onderzoek van Mercer. Van de ondervraagde bedrijven overweegt 48 procent een herziening van het Performance Managementsysteem. Twee derde verwacht een significante of zelfs revolutionaire verandering.

De belangrijkste terugkerende topics en trends die wij bij onze klanten zien, zijn de volgende:

  • Aandacht voor een continu proces van performance meting en feedback geven in plaats van de focus op één jaarlijks moment.
  • ‘One size doesn’t fit all’. Differentiatie in Performance Managementsysteem tussen doelgroepen is steeds gebruikelijker (bijvoorbeeld differentiatie tussen commerciële functies, executives, en uitvoerende functies).
  • Het hanteren van bredere categorieën in Performance Managementsysteem door het terugbrengen van het aantal schalen (bijvoorbeeld het gaan van 8- naar 5- naar 3 punts-schalen).
  • Minder directe koppeling tussen performance en beloning, geen rekenkundige exercities, maar meer interpretatie- en managerial vrijheid. Daarbij juist wel meer aandacht voor budget gestuurd verhogen, als dat nog niet gebeurt.

Weerstand

Met een aantal klanten zijn wij bezig om het Performance Managementsysteem te herzien. Het zijn niet altijd makkelijke discussies. Van de HR-afdeling komt nogal eens weerstand. Of het management is huiverig om het proces overhoop te halen. Dat terwijl de aanpak niet zo drastisch hoeft te zijn. Een kleine wijziging kan al een groot effect hebben. Met onze workshop Performance Management kunnen we samen verkennen hoe ver de ambities reiken en een concreet plan van aanpak opstellen, inclusief implementatie en ondersteuning met een PM-tool.  Kun je hierbij een interne projectmanager gebruiken of zoek je inspiratie en advies? Wij horen het graag.