Beloningsbeleid

‘Wij bieden onafhankelijk beloningsadvies’

BexerHamstra is gespecialiseerd in het adviseren en implementeren van projecten op het gebied van beloning en arbeidsvoorwaarden. Wij bieden advies en ondersteuning bij het formuleren van een (vernieuwd) beloningsbeleid dat past bij het type organisatie. Daarbij houden we rekening met onder meer de marktpositie, type medewerkers, loonkosten en bedrijfscultuur van de organisatie. Een optimaal beloningsbeleid is in lijn met de doelstellingen, cultuur en strategie van de organisatie. Samen met de klant vertalen we de visie en missie van de organisatie naar de beloningsfilosofie en werken op basis hiervan concreet het beloningsbeleid uit, waaronder de salarisstructuur en (overgangs)regelingen. Voor het opstellen van een beloningsbeleid, -filosofie en -structuur, baseren wij ons op onze jarenlange ervaring bij veel verschillende opdrachtgevers en op de nieuwste trends en ontwikkelingen in het vakgebied.

Klik voor inspiratie op dit onderwerp op ‘belonen in het hier en nu’

BexerHamstra team

Beloningsbenchmark

Vaak start een project met een benchmark, waarbij de actuele beloning van de medewerkers wordt getoetst aan de externe markt. Dit kunnen we doen voor de totale organisatie, een deel van de organisatie of voor een enkele functie. Door onze samenwerking met Mercer hebben wij toegang tot een grote, stabiele en internationale beloningsdatabase en beschikken wij over marktdata van alle functieniveaus in organisaties. Daardoor kunnen we de benchmark objectief en onderbouwd uitvoeren. Naast de gebruikelijke gegevens van vast en variabel inkomen heeft deze database tevens informatie over pensioen en overige secundaire arbeidsvoorwaarden. Op het gebied van mobility (expats) is het de grootste database van Nederland.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Na een fusie of overname adviseert en ondersteunt BexerHamstra ook bij de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden zodat de klant tegen minimale extra kosten één geharmoniseerd en geïmplementeerd arbeidsvoorwaardenpakket heeft. Ook komt op zo’n moment vaak de vraag naar voren om een volledig nieuw arbeidsvoorwaardenpakket te ontwikkelen. We kunnen klanten in dit soort trajecten van begin tot eind adviseren. Van harmonisatie van het functiegebouw, projectmanagement en het opstellen van nieuw beleid tot het doorrekenen van kostenconsequenties, ondersteuning bij de onderhandelingen met de ondernemingsraad en implementatie en communicatie. Wij werken zowel op project- als op interim basis. Bij elke opdracht overleggen we met de klant wat de beste aanpak is in termen van zorgvuldigheid, draagvlak, pragmatisme en effectiviteit.

Inspiratiesessie

Regelmatig starten onze projecten met een inspiratiesessie voor directie en management. In deze sessie inspireren wij de klant door met de directie of het management team in gesprek te gaan over de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van beloning en performance management. Tevens toetsen wij of en hoe deze trends en ontwikkelingen aansluiten bij de strategie en wensen van de klant. Wij werken de uitkomsten van de sessie uit, zodat meteen al op hoofdlijnen duidelijk wordt wat de klant kan verwachten. Afhankelijk van capaciteit en expertise die aanwezig zijn de bij de klant kunnen we een vervolgtraject inrichten. Of dat nu een advies is, een paar dagen ondersteuning, het opstellen van een uitgebreid projectplan of ondersteuning op interim basis ten behoeve van de communicatie en implementatie van de plannen. Veel is mogelijk.

Neem contact op om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen

Credential

Kijk voor al onze credentials op dit onderwerp bij projecten-beloningsbeleid. Een voorbeeld van een van onze credentials:

Klant: Ziggo

Vraag: richt een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket in (harmonisatie)

Doorlooptijd: 9 maanden

Bij de fusie tussen Ziggo en UPC in 2015 hebben wij geadviseerd bij de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en ondersteuning geboden bij de implementatie ervan. De rol van Hamstra & Partners bestond uit het adviseren over de inrichting van het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket voor het gefuseerde Ziggo. Ook werden we gevraagd om de verschillen tussen de beloningspakketten in kaart te brengen, kostencalculaties te maken op individueel niveau en de organisatie te adviseren over de kosten voor implementatie van het geharmoniseerde pakket. Daarmee eindigde het traject nog niet. Vervolgens hebben we nieuwe regelingen op papier gezet en de organisatie ondersteund bij de communicatie van het nieuwe pakket en bij het onderhandelen hierover met de  twee ondernemingsraden.