Benefits

‘Wij hebben het volledige secundaire arbeidsvoorwaardenpakket in beeld’

BexerHamstra heeft ruime ervaring met alle onderdelen van het arbeidsvoorwaardenpakket. Lees hier meer over onze visie en aanpak omtrent enkele specifieke benefits.

Arbeidsongeschiktheid

Veel medewerkers lopen bij het uitoefenen van hun beroep het risico op arbeidsongeschiktheid. De gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn voor zowel werknemer als werkgever enorm. De kosten van doorbetaling bij ziekte en/ of de risico’s van het worden van arbeidsongeschikt draagt een werkgever zelf voor de eerste twee jaar. Daarna worden de risico’s gedragen door de overheid en de medewerker. Een goede risicoanalyse op werkgeversniveau maar ook beoordelen wat nog wel en wat niet meer marktconform is, helpt om de zaken scherp te krijgen. Wij ondersteunen werkgevers met het wijzigen van regelingen. Een belangrijk onderdeel hierbij is het selecteren van de juiste verzekeraar. Hier werken wij – in tegenstelling tot veel andere marktpartijen- uitsluitend en alleen op basis van uren maal tarief. Commissie en/ of provisie is binnen BexerHamstra niet geoorloofd. Hiermee waarborgen wij onze onafhankelijkheid en garanderen we dat de kosten aansluiten bij de verstrekte diensten.

Mobiliteit

Alhoewel 19 cent per kilometer niet klinkt als een hoog bedrag, gaat er in mobiliteitsregelingen veel geld om. Niet alleen leaseregelingen en OV vergoedingen, maar ook de vormgeving van het gehele mobiliteitspakket hebben een groot effect op de personeelskosten.

Wijzigingen in mobiliteitsbeleid kunnen zomaar leiden tot emotionele discussies, of dit nu gaat over een wijziging in de leaseregeling of over een aanscherping van het aantal woon/werk kilometers dat gedeclareerd mag worden. Er is vaak een privé en emotionele impact als dergelijke regelingen wijzigen. Wij helpen ondernemingen met het goed doordenken van hun mobiliteitsbeleid. Niet alleen vanuit financieel perspectief voor de werkgever, maar ook wat betreft de impact die het beleid heeft op de (privésituatie van de) medewerker.

Voorbeelden van typische vraagstukken zijn:

  • Omzetten van regelingen in één mobiliteitsregeling waarbij medewerkers zelf invulling kunnen geven aan de wijze van vervoer.
  • Harmoniseren van vergoedingen voor woon/werk en zakelijke reizen.
  • Beoordelen in hoeverre het totale arbeidsvoorwaardenpakket aan competitiviteit verliest indien geen leaseauto wordt aangeboden.
  • Omzettingen van leaseregelingen naar OV regelingen.
  • Begeleiden bij het selecteren van mobiliteitsaanbieders. Zowel voor het doordenken van de gevolgen als het doorrekenen van financiële verschillen.
  • Het verduurzamen van mobiliteitsbeleid en inspelen op wensen van de medewerkers, denk aan de mogelijkheden van de leasefiets en mobility as a service.

Ontziemaatregelen (RVU, XYZ regelingen etc.)

Veel werknemers willen eerder stoppen dan de AOW leeftijd maar kiezen daar uiteindelijk niet voor. Dit omdat de impact op hun inkomen voor en na pensioendatum te groot is. Dit heeft tot gevolg dat zij niet altijd meer gemotiveerd zijn, uitvallen als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid maar ook dat zij jongere generaties ‘in de weg zitten’. Het goed doordenken van een leeftijdsbewust personeelsbeleid houdt wat ons betreft in dat de werkgever sturend optreedt als hij dat wil. Dergelijk beleid voorkomt kosten als gevolg van ziekte en arbeidsongeschiktheid, gedemotiveerde medewerkers die voor anderen het plezier in het werk bederven en dat jonger talent vertrekt bij gebrek aan doorgroeiperspectief. Een goed doordacht beleid zorgt voor retentie en doorgroeimogelijkheden voor medewerkers, maar biedt ook de oudere collega de mogelijkheid om gezond en prettig zijn of haar gewenste pensioenleeftijd te halen. Vanuit de werkgever geredeneerd kunnen deze voordelen opwegen tegen de – soms geringe – meerkosten. Door slim de mogelijkheden te gebruiken die de wetgever hier biedt is meer mogelijk dan je wellicht denkt.

Werkkostenregeling en onkostenvergoedingen

De belastingdienst geeft werkgevers de mogelijkheid om onkosten te vergoeden aan hun medewerkers. Dit kan door de daadwerkelijk gemaakte kosten te vergoeden (terug te betalen) of door een lump sum (=vaste onkostenvergoeding) te betalen. Aan iedere oplossing zitten voor- en nadelen. Veelal worden dergelijke vergoedingen uitsluitend vanuit een fiscaal toelaatbaar perspectief gegeven, zonder rekening te houden met de marktconformiteit hiervan of de administratieve verplichtingen die hiermee gepaard gaan. Wij kijken verder dan fiscale optimalisatie en zetten de vraag graag in een breder perspectief.