BexerHamstra webinar Pensioenakkoord

Voorsorteren op Pensioenakkoord door Rogier Kerkhof.

Nu al de pensioenregeling aanpassen aan het Pensioenakkoord? Dat hoeft niet, maar het kan wel verstandig zijn. Maak in elk geval een bewuste keuze. Begin 2021 geven wij je concrete handvatten in een aantal webinars.

Schrijf je nu in voor een van de drie webinars over pensioenen

Sessie over beschikbare premie: vrijdag 22 januari, tussen 12 uur en 13 uur

Sessie over middelloon bij verzekeraar: vrijdag 12 februari, tussen 12 uur en 13 uur

Sessie over vrijwillig pensioenfonds: vrijdag 5 maart, tussen 12 uur en 13 uur

Als bedrijf nu al in actie komen lijkt prematuur. Eind 2025 is pas de deadline voor het doorvoeren van aanpassingen in het kader van het Pensioenakkoord. Toch moeten organisaties die gebruik willen maken van de overgangsregeling komend jaar echt aan de bak. Of dat zinvol is, hangt onder meer af van je pensioenregeling, wij schreven hier al eerder over. Kies in elk geval bewust, is ons advies.

De overgangsregeling

De beste aanpak verschilt per type regeling. We onderscheiden er drie: bedrijven met een middelloonregeling bij een (niet verplicht gesteld) pensioenfonds, bedrijven met een middelloonregeling bij een verzekeraar en bedrijven met een beschikbare-premieregeling. Voor elk type verzorgen we begin volgend jaar een op maat gesneden webinar. Daarin beschrijven we de alternatieven, maken enkele voorbeeldscenario’s inzichtelijk, benoemen de plussen en minnen en geven we handvatten voor actie.
Een van de voorliggende keuzes is: ga je gebruikmaken van het overgangsrecht? Dat is de mogelijkheid dat je bestaande medewerkers een leeftijdsafhankelijke staffel behouden en alleen nieuwe mensen naar een flat rate-regeling gaan. Als je dat doet, hoe ga je dat aanpakken?

pensioen

Pensioenpremies

Waar gaat het om? Bij een middelloonregeling en bij een beschikbare-premieregeling met een fiscale staffel, is de pensioenopbouw goedkoper voor jonge dan voor oudere werknemers. De werkgever betaalt veelal leeftijdsafhankelijke premies. Dat gaat veranderen. Als de plannen in het Pensioenakkoord doorgaan is de premie-inleg vanaf 2026 voor elke werknemer, ongeacht de leeftijd, gelijk.

Voor werknemers vanaf een jaar of veertig heeft dat een ongunstig effect op de pensioenopbouw. Daarom zul je deze groep te zijner tijd mogelijk moeten compenseren. Tenzij je als organisatie gebruikmaakt van de overgangsregeling. Daarmee kun je de leeftijdsafhankelijke premie continueren voor de mensen die nu in dienst zijn. Er hoeft niets te worden herverdeeld en bestaande werknemers houden min of meer wat ze hadden. Deze oplossing heeft ook nadelen, waarbij we stilstaan in het webinar.

Rogier Kerkhof - BexerHamstra

Scenario’s

Zie je af van de overgangsregeling, dan wordt de overgang straks misschien ingewikkelder. Maar in sommige situaties kan voorlopig niets doen toch gunstiger zijn. En wat is wijsheid voor werkgevers die hun medewerkers de beschikbare premieregeling bieden? In een eigen webinar denken we ook met deze groep mee over een aantal scenario’s en een concreet plan van aanpak.