Employee experience, verslag van inspiratiesessie

Op 18 januari verzorgde Rene Sondeijker (interim HR Directeur en voormalig HR Executive bij Philips) in samenwerking met Hamstra & Partners een inspiratiesessie over Employee experience.

De “War for Talent” en de technologische ontwikkelingen maken dat de aansluiting van de medewerker bij de organisatie weer meer in de aandacht staat, daarmee is Employee experience een actueel thema. Employee experience kan resulteren in meer innovatie, meer omzet en meer winst en lijkt dus de moeite van het investeren waard te zijn. Maar wat wordt er precies verstaan onder employee experience, wat is het vertrekpunt voor organisaties wanneer zij zich hierop gaan richten en hoe ontdek je wat binnen jouw organisatie zorgt of kan zorgen voor een goede experience?

Wat is employee experience?
Rene trapt af met een aantal prikkelende vragen: Is employee experience een hype, is het hetzelfde of iets anders dan employer branding, is employee experience oude wijn in nieuwe zakken, een nieuwe lens op een bestaand probleem? Het wordt duidelijk dat hierover verschillende meningen bestaan en dat dit deze avond zal leiden tot verdieping en discussie over dit onderwerp.

Employee experience gaat over het gevoel dat de werknemer als individu ervaart binnen de organisatie. Er worden drie aspecten genoemd waarbij gedacht wordt aan employee experience: organisatiecultuur, fysieke omgeving en de technische middelen ter ondersteuning van de werkuitvoering. Al deze aspecten hebben invloed op de ervaring van de werknemer. Wanneer de werknemer zich goed behandeld voelt op de werkplek zal dit veel positieve gevolgen hebben voor zowel het welzijn van de werknemer als de performance van de organisatie.

Ontwikkelen van een positieve employee experience
Hoe bepaal je aan welke knoppen je binnen jouw organisatie moet draaien? Om een passende employee experience te bewerkstelligen is het volgens Rene belangrijk de behoeften en beleving van medewerkers als uitgangspunt te nemen. Een positieve employee experience draagt immers bij aan het verbeteren van de organisatie performance. Elementen die hierin een belangrijke rol spelen zijn onder meer een onderscheidende bedrijfscultuur waarin de klant centraal staat, empowerment van medwerkers, voorbeeldgedrag van leidinggevers en tot slot een duidelijke veranderaanpak ter realisatie van de ondernemingsdoelen. Bovenal vereist het een ‘mindset change’: oude hierachische denkbeelden en praktijken worden losgelaten en vervangen door meer zelfsturing met bijbehoorde bevoegdheden zodat medewerkers zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dit zal er ook voor zorgen dat een organisatie de mensen aantrekt die bij haar passen doordat ze op een unieke manier uitstraalt waar ze voor staat en wat ze wil bereiken.

Meer informatie over onze inspiratiesessies vind je hier.