En weer een bijzonder pensioenjaar

In pensioen is altijd iets te doen. Sinds ik in 2006 in de pensioenwereld belandde is er altijd reuring geweest. Zo ook dit jaar. Precies een jaar geleden was er ineens een concept-wetsvoorstel ‘Wet Toekomst Pensioenen’ van 55 pagina’s met een Memorie van Toelichting van 205 pagina’s. Samen met collega’s heb ik me er doorheen geworsteld en telkens bedacht: welke impact heeft dit op onze klanten? Al snel werd duidelijk dat het wetsvoorstel geschreven is voor grote bedrijfstakpensioenfondsen, en dat zijn niet de klanten die wij adviseren. Veel details lijken daardoor op veel situaties niet van toepassing. Dit bleek ook wel toen er in februari bijna 500 reacties waren op de internetconsultatie. De verrassing was dan ook niet heel groot toen in mei het Pensioenakkoord een jaar werd uitgesteld.  Het einddoel is mooi en naar mijn idee een verbetering, maar de weg ernaartoe is erg complex.

Toch zijn veel van onze klanten al aan de slag gegaan met het Pensioenakkoord. Aan het begin van het jaar hebben we veel sessies gehad waarin we klanten de veranderingen hebben toegelicht en soms ook doorgerekend. Daaruit bleek wel dat elke casus anders is. Er zijn dus ook verschillende keuzes gemaakt.

Eén klant had al een beschikbare premieregeling maar nog wel één met een leeftijdsafhankelijke premie. Het betreffende bedrijf zou de komende jaren qua aantal medewerkers fors groeien, het contract met de pensioenuitvoerder liep af en ook wilde het de pensioeninleg voor de medewerkers iets verhogen. Deze klant heeft direct gekozen voor een leeftijdsonafhankelijke inleg (‘flat rate’). Op dit moment is de implementatie bijna afgerond en de medewerkers zijn geïnformeerd. Dit bedrijf is voorbereid op het pensioenakkoord!

We hebben ook klanten die vrijwillig zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Bij hen heerst veel twijfel. Gebruikmaken van het overgangsrecht? Of nog even afwachten? Uiteindelijk hebben de meeste ervoor gekozen om nog even af te wachten.

Nog weer andere klanten hadden nog geen pensioenregeling en hebben er nu één geïntroduceerd. Ook in deze situatie wordt vaak gekozen voor een flat rate beschikbare premieregeling. Wel zijn de keuzes voor de hoogte van de inleg echt verschillend. De ene werkgever kijkt vanuit de verzorgingsgedachte naar pensioen, de andere geeft de medewerker veel vrijheid. Deze kiest ervoor een pensioenregeling te faciliteren met maximale vrijheid om te kiezen tussen meer cash of meer pensioen.

Naar verwachting gaat in het voorjaar van 2022 het aangepaste wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. We zijn benieuwd wat er aangepast is en welke impact dit gaat hebben. Wij hebben er in ieder geval weer zin in onze klanten te helpen met deze complexe materie en pragmatische oplossingen te bieden.

Marion Vloedgraven, consultant