Hectische herfst of nuchter najaar

De voorzichtige tekenen van een aantrekkende economie lijken zichtbaar te worden. Budgetrondes, beoordelingen en salarisrondes zorgen in deze periode weer voor overvolle agenda’s. Dit alles genereert nieuwe energie, we zien het bij onze klanten en merken het bij onszelf.

Sinds de vorige nieuwsbrief dit voorjaar zijn er twee nieuwe partners toegevoegd aan het netwerk: Van Heeswijk HR advies (Jacqueline van Heeswijk) en Madeforreward (Jeroen de Beijer).

Jacqueline van Heeswijk is een zeer ervaren assessmentpsycholoog en we hebben, als vervolg op een organisatievraagstuk, ontwikkel assessments uitgevoerd voor senior management posities bij een klant in de professionele dienstverlening. Jeroen de Beijer heeft een trackrecord op het gebied van arbeidsvoorwaarden en consulting. Hij is sterk in communicatie en projectmanagement.

Daarnaast is in de afgelopen periode de samenwerking met Mercer geïntensiveerd. Dit betekent voor Hamstra Partners dat wij toegang hebben tot de IPE functiewaarderingsmethodiek en de beloningsdatabase van Mercer.

Dit laat overigens onverlet dat veel van onze klanten met de systematiek en beloningsgegevens van de andere bureaus werken. Onze brede expertise en onafhankelijke positie blijven hierin uiteraard behouden.