Herwaardering van de generalist

Wij merken de laatste tijd dat er weer behoefte ontstaat aan een brede blik. De coronacrisis heeft ons opgeschud. De wereld is onvoorspelbaar geworden en in zo’n omgeving hebben we generalisten nodig. De superspecialisten waarop we ons als samenleving en bedrijfsleven meer en meer zijn gaan richten, blijven binnen de kaders, zijn gefocust op details en het voorkomen van fouten. ‘Die strategie werkt prima voor lange stukken rechtuit, maar faalt in scherpe bochten, waar snel en krachtig moet worden bijgestuurd’, aldus wetenschapper Robert Dijkgraaf onlangs in een column in NRC. ‘Naast alle nadruk op expertise, zouden we meer aandacht moeten besteden aan ons collectieve improvisatievermogen.’

generalist

Een inspirerende gedachte die we ook kunnen toepassen op organisaties. Deze tijd vraagt om medewerkers die oog hebben voor wat er gebeurt in de wereld, die de vertaalslag maken naar de organisatie en daarbij de grenzen van vakgebieden en afdelingen overschrijden. Dit is het moment om uit onze tunnelvisie te breken. Om na te denken over de waarde van carrière maken in de breedte en te werken aan ons ‘collectieve improvisatievermogen’. Tijd voor een herwaardering van de generalist.

Vind je dit een interessante denkrichting, dan gaan we hierover graag met je in gesprek. Een mooi onderwerp voor een inspiratiesessie ?