Comp&Ben Interim

BexerHamstra  beschikt over een uitgebreid netwerk van experts op het gebied van Compensation & Benefits -belonen en arbeidsvoorwaarden- en aanverwante vakgebieden als Global Mobility, HRIS en HR Analytics. We zetten deze mensen niet alleen in ter ondersteuning van onze advies- en implementiewerkzaamheden, ook plaatsen we hen desgewenst in functies voor interim opdrachten of vaste posities.

‘We kunnen onze expertise en ervaring ook “in house” inzetten’

Vanuit ons eigen team en directe netwerk verlenen wij desgewenst ‘in house’ ondersteuning bij uiteenlopende HR opdrachten en projecten. Of het nu gaat om extra ‘handjes’ voor een HR project, het opstellen van functiebeschrijvingen, zorgen dat de salarisronde dit jaar soepel verloopt, of het in kaart brengen van alle variabele beloningsregelingen, wij pakken deze taken met plezier op. Ook voor de implementatie van een nieuw functiehuis, een nieuw beloningsbeleid of de invoering van performance management gaan we graag ‘hands on’, bij de klant in huis, aan het werk. We zijn klein, snel en flexibel en kunnen zodoende de implementatie naadloos en kosteneffectief laten aansluiten op het advies. Met tientallen interim kandidaten in ons netwerk weten wij ook snel te schakelen bij tijdelijke bezetting vraagstukken, projecten en piekwerkzaamheden.

Werving en selectie

Het is onze passie om mensen met elkaar te verbinden en kansen en mogelijkheden te benutten. En die kansen en mogelijkheden doen zich in de dagelijkse praktijk van ons werk voortdurend voor. Het voordeel is dat wij zowel de klant als de interim beloningsprofessional vaak goed kennen, waardoor een juiste ‘match’ snel gemaakt is.

We realiseren ons daarbij terdege dat integriteit en zorgvuldigheid in trajecten als deze belangrijke kernwoorden zijn. We zijn daar alert op en willen eerlijk omgaan met de persoonlijke en vaak vertrouwelijke relaties die wij hebben met onze klanten en professionals uit ons netwerk.

HR projectmanagement

Onze consultants zijn opgeleid om projecten op het gebied van HR te managen en hebben hier bovendien jarenlange ervaring mee. Wanneer uw organisatie een project heeft waarvoor uw eigen HR professionals onvoldoende tijd of capaciteit hebben, kunnen wij het projectmanagement voor u uit handen nemen. In overleg kan dit plaatsvinden op locatie of op afstand.

Of een klant ons nu moet inschakelen voor het invullen van een interim positie of een vaste functie, is vooraf niet altijd even duidelijk. De scheidslijn tussen beide vormen is vaak dun. We denken hierover graag mee met de klant en bekijken per situatie welke kandidaten het best geschikt zijn voor de taak en welke vorm hier het best bij past. In beide gevallen is het wat ons betreft belangrijk dat een beloningsexpert zowel inhoudelijk als communicatief en procesmatig sterk is in zijn vak. Hij moet complexe inhoudelijke zaken kunnen vertalen naar eenvoudig uitlegbare principes en een simpele uitvoering daarvan.

Ons kantoor fungeert als ontmoetingsplaats en platform voor de specialisten uit ons netwerk. Hier kunnen ze elkaar treffen en kennis met elkaar uitwisselen. Het is onze ambitie om het beloningsvak sterker op de kaart te zetten binnen het vakgebied van HR en kennisuitwisseling maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. We moedigen onze netwerkpartners ook aan om hun stempel op deze markt te drukken.

Neem hier contact op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Credential

Een voorbeeld van een van onze credentials:

Klant: Driscoll’s

Vraag: Vervang op interim basis de internationale comp&ben-functie. De voornaamste taak van de interim specialist is het in kaart brengen en ‘alignen’ van internationale beloningsregelingen en het voorbereiden en uitvoeren van de salarisrondes.

Klant: Pharmerit Internationaal

Vraag: Vervang HR manager tijdens 3 maanden afwezigheid en draai de salaris en beoordelingsronde