Jelle Joosten versterkt BexerHamstra

Per 1 Augustus is Jelle Joosten in dienst getreden bij BexerHamstra.

Jelle is een analytisch sterke consultant met een interesse in data analyse en visualisatie. Hij is gespecialiseerd in het uitwerken van kwantitatieve analyses van beloningsbeleid met als doel de (kosten-)impact voor werkgevers en werknemers inzichtelijk te maken. Daarnaast houdt Jelle zich als actuaris bezig met advies- en verandertrajecten rondom werkgeverspensioenregelingen. We zijn erg blij met Jelle zijn komst!