Organisatie-inrichting

‘Wij ondersteunen klanten bij het helder in kaart brengen van verantwoordelijkheden’

BexerHamstra adviseert en ondersteunt klanten bij het in kaart brengen van processen en de verantwoordelijkheden van functies en rollen. Wanneer de strategie van de organisatie moet worden vertaald naar een herinrichting van functies en bijbehorende processen, bijvoorbeeld als er een functiehuis ontworpen moet worden, maakt een professionele externe blik vaak het verschil. Met ondersteuning van onze expertise kan een organisatie werken met een helder en bewezen model voor functie-inrichting in plaats van een nieuwe functiestructuur te baseren op ‘historie en individu’.

Wij helpen onze klanten bij het in kaart brengen van de organisatiedoelen en resultaten, en geven aan wat er concreet nodig is aan organisatieonderdelen en functies om deze doelen en resultaten te behalen. We doen dit onder andere door middel van interactieve workshops met medewerkers en management, door de verantwoordelijkheden per organisatieonderdeel uit te werken, door functies per ‘familie’ in kaart te brengen, en de diverse rollen en functies te beschrijven. De uitkomsten hiervan kunnen onder andere gebruikt worden voor het wegen van functies, het inzichtelijk maken van loopbaanpaden, het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken met medewerkers en het beschrijven van processen.

Functiehuis en functiewaardering

Een goed functiehuis vormt de basis voor het HR instrumentarium. Op basis van het functiehuis kan onder andere het beloningsbeleid worden opgesteld, loopbaanpaden worden verduidelijkt en performance management worden ingericht.

Hoe dit functiehuis er uit ziet verschilt van organisatie tot organisatie. Wij kunnen samen met de klant de rangorde op basis van functiezwaarte bepalen en een functiehuis opstellen. De mate van detail hangt af van de wensen van de klant. Dankzij onze exclusieve samenwerking met Mercer kunnen wij daarbij gebruik maken van IPE (International Position Evaluation), de internationaal erkende functiewaarderingsmethodiek van Mercer. IPE is een wereldwijd evaluatiesysteem waarin posities van vrijwel elk type organisatie worden geordend. Het maakt het vergelijken van posities in grote bedrijven met posities in kleine bedrijven, en het vergelijken van diverse functies binnen de organisatie – denk aan productie, sales, finance en human resources – mogelijk.

Ons team heeft daarnaast ruime ervaring met andere erkende functiewaarderingssystemen. Hierdoor kunnen we met de klant meedenken over de wijze waarop de transitie of conversie kan plaatsvinden van het ene functiewaarderingssysteem naar een andere.

Neem contact op om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen

Functiebeschrijvingen

Functiebeschrijvingen verschaffen duidelijkheid over het doel, de plek in de organisatie, de verantwoordelijkheden en vereisten van een functie of rol. In talloze projecten hebben wij voor klanten functiebeschrijvingen opgesteld en geactualiseerd. Vanuit deze ervaring kunnen wij nieuwe klanten professioneel en efficiënt ondersteunen bij het opstellen en verbeteren van functiebeschrijvingen en functiefamilie-beschrijvingen. Desgewenst kan BexerHamstra ook de rol van projectleider vervullen, met als eindresultaat een set geaccordeerde en geactualiseerde functiebeschrijvingen.

Loopbaanpaden en duurzame inzetbaarheid

Op basis van het functiehuis kan een organisatie loopbaanpaden benoemen. Deze maken inzichtelijk hoe medewerkers kunnen doorstromen naar een andere functie in de organisatie. Dit overzicht biedt houvast voor de directie, het management en HR professionals bij het vaststellen van het promotie- en loopbaanbeleid. Het geeft de medewerkers bovendien inzicht in hun doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Dit hoeft overigens niet altijd een verticaal loopbaan pad te zijn. Onze klanten vragen steeds meer om mee denken over horizontale carrièrepaden of andere creatieve en vernieuwende oplossingen. Hiervan hebben we inmiddels al heel veel voorbeelden verzameld.

Assessments

Wij werken samen met gecertificeerde assessmentpsychologen om onze klanten betrouwbaar advies te kunnen geven over de geschiktheid en doorgroeimogelijkheden van (potentiële) medewerkers. In een aantal projecten waarin wij de verantwoordelijkheden van rollen hebben verhelderd, hebben we assessments uitgevoerd om de klant te helpen de kwaliteiten van de individuele medewerkers helder te krijgen. De uitkomsten van deze assessments vormden de basis voor nieuwe teamsamenstellingen en individuele ontwikkelafspraken.

HR analytics

Wij merken dat HR afdelingen steeds meer behoefte hebben aan harde cijfers over het HR beleid. Directies stellen vragen als:

  • Hoe verhoudt ons ‘human capital’ zich tot dat van onze concurrenten?
  • Hoe effectief zijn onze medewerkers?
  • Waarom zijn onze verloopcijfers zo hoog?
  • Waarom hebben we zoveel externen?

Voor veel HR-professionals is het beantwoorden van deze vragen lastig. Want waar halen ze de cijfers vandaan, hoe analyseren ze de output en hoe vertalen ze deze naar managementinformatie?

Onze partner Mercer heeft speciaal hiervoor een tool en database ontwikkeld, genaamd Comptryx. Met deze online tool haalt de klant een uitgebreide database met marktdata in huis om de gegevens van de eigen organisatie te kunnen vergelijken met die van andere. Deze krachtige tool maakt het mogelijk om op basis van ‘big data’ niet alleen te analyseren, maar ook te benchmarken en te forecasten. Hiermee wordt inzichtelijk op welke onderwerpen winst te behalen is en waar risico’s zitten. De vraag die daaruit weer volgt is wat een organisatie kan en wil met deze inzichten. Ook daarmee helpen wij onze klanten graag.

Neem contact op om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen

Credential

Kijk voor al onze credentials op dit onderwerp bij projecten-organisatieinrichting. Een voorbeeld van een van onze credentials:

Klant: Royal HaskoningDHV

Vraag: ontwikkel na de fusie één ‘global’ functiehuis

Doorlooptijd: 12 maanden

Na een fusie vroeg deze klant ons een ‘global’ functiehuis te ontwerpen en daarbij het accent te leggen op rollen en loopbaanbaden. Ook mocht Hamstra & Partners meehelpen om een nieuw arbeidsvoorwaardenbeleid vast te stellen. Het uitbrengen van advies aan de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en Groepsdirectie over de inrichting van een een internationale HR afdeling behoorde eveneens tot de werkzaamheden van dit project.

Tot slot voerden we een Human Capital Quick Scan uit voor dit bedrijf met circa 3000 medewerkers en onderworpen we de internationale HR afdeling aan een audit.

Lees hier meer over onze projecten op dit gebied:

Global career framework bij Keylane

Nieuw functie- en salarishuis voor CaseWare Nederland