Pensioen

‘Wij hebben ervaren adviseurs op het gebied van pensioen’

Pensioen is na het salaris de meest kostbare arbeidsvoorwaarde maar wordt tegelijkertijd door medewerkers vaak niet op waarde geschat. Hoewel een goede uitvoering van de pensioenregeling van groot belang is, is ons vertrekpunt pensioen als arbeidsvoorwaarde. Wij gaan graag met je in gesprek over hoe deze arbeidsvoorwaarde het beste ingevuld kan worden voor de medewerkers. Wil je een pensioen bieden met hoge zekerheid? Of een zo hoog mogelijk verwacht pensioen met wat meer risico? Of geef je de medewerkers graag meer eigen verantwoordelijk en een persoonlijke keuze tussen cash nu of pensioen later? Elke organisatie is anders en tegelijkertijd moeten werkgevers ook rekening houden met wetgeving en bijvoorbeeld cao-verplichtingen. Een complex geheel maar voor ons bekend terrein. Onze consultants zijn enthousiast over pensioen en helpen graag om tot een passende oplossing te komen.

AFM vergunning

BexerHamstra (Bexer Benefits BV) beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het bemiddelen en adviseren in pensioen- en inkomensverzekeringen. Wij werken met name voor werkgevers en niet voor pensioenuitvoerders zoals verzekeraars of pensioenfondsen en zijn hierdoor in staat volledig onafhankelijk te adviseren.

Neem contact op om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen

Onze aanpak

Het wijzigen van de pensioenregeling en/of pensioenuitvoerder is vaak een omvangrijk verandertraject. BexerHamstra helpt van A tot Z. Van beleidsvorming, doorrekeningen, besprekingen met OR en vakbonden, compensatiemaatregelen en selectie van de pensioenuitvoerder tot aan het implementeren bij de uitvoerder en communicatie richting medewerkers. Wij begeleiden de verandering en geven het stokje dan bij voorkeur weer aan je over; we richten het zo in dat je het beheer van de regeling eenvoudig zelf kunt doen. Uiteraard blijven we dan wel beschikbaar voor vragen en nazorg. In onze adviesvoering kijken wij ook altijd naar hoe de arbeidsvoorwaarde pensioen al dan niet past in het totale arbeidsvoorwaardenpakket.

Over pensioen advies

Naast het vormgeven van de pensioenregeling en het selecteren van een pensioenuitvoerder kunnen we op veel andere gebieden ondersteunen:

 • Actuariële berekeningen en waarderingen
 • Pensioen due diligence
 • Risico-analyses
 • Pensioen harmonisatie
 • Pensioen controles
 • Prognoses pensioenuitkeringen door middel van scenario-analyse
 • Advisering werkgever in de situatie van een eigen ondernemingspensioenfonds (bijvoorbeeld in een traject van strategische heroriëntatie van het pensioenfonds)

Het Pensioenakkoord

De Wet Toekomst Pensioen (‘het Pensioenakkoord’) is op 31 maart 2022 aan de Tweede Kamer ter behandeling aangeboden. Het Nederlandse pensioenstelsel gaat volledig veranderen en iedere pensioenregeling in Nederland moet worden aangepast naar een premieregeling. De premie die wordt ingelegd is vastgesteld (dit is een arbeidsvoorwaardelijke afspraak) en het pensioen dat wordt bereikt is het resultaat van de betaalde premies, onttrokken kosten en de behaalde rendementen. Het pensioen wordt daarmee niet per definitie onzekerder, wel transparanter.

De sociale partners kunnen kiezen uit twee verschillende soorten regelingen: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling.

De grote uitdaging bij dit nieuwe pensioenstelsel is de weg er naar toe. De transitie is heel complex en zal nog tot veel discussie leiden. Er is voor een lange transitieperiode gekozen: de wet gaat naar verwachting per 1 januari 2023 in, en uiterlijk 1 januari 2027 moet elke pensioenregeling voldoen.

Wij kunnen je helpen om goed voorbereid te zijn op de uitdagingen en kansen die het Pensioenakkoord ondernemingen gaat bieden.

 • Wij brengen de situatie in kaart en leggen mogelijke alternatieven uit, in een training en/of workshop voor werkgever en/of Ondernemingsraad.
 • We geven inzicht in de verwachte kosten voor de komende 15 jaar, rekening houdend met toekomstige uit- en indiensttredingen obv aannames van verloop in jouw onderneming.
 • Wij laten voor de gewenste alternatieven zien wat de gevolgen zijn voor de medewerkers, rekening houdend met verschillende economische scenario’s die door De Nederlandse Bank zijn ontwikkeld.
 • We kunnen een passende pensioenuitvoerder selecteren.
 • Mocht het komen tot een wijziging van pensioenregeling en/of uitvoerder dan helpen wij bij de implementatie en de communicatie naar de medewerkers

Wft

BexerHamstra adviseert over de inhoud van pensioenregelingen en inkomensverzekeringen en assisteert bij het selecteren van een uitvoerder die het beste past bij de klantwensen. Indien wij adviseren over of bemiddelen bij een specifiek pensioen- of inkomensproduct van een uitvoerder, dan valt deze dienstverlening onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Op basis van deze wetgeving en onze zorgplicht als adviseur, verzoeken wij klanten diverse informatie aan te leveren over de betreffende onderneming. Dit is noodzakelijk om de onderneming een passend advies te geven en voldoet aan de leidraden die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hierover heeft gepubliceerd. Voor de diensten die wij aanbieden en de afspraken die wij hierover met klanten maken, vervaardigen we altijd een helder projectvoorstel met opdrachtbevestiging. Alle financiële dienstverleners dienen gebruik te maken van gestandaardiseerde documenten over de dienstverlening, die door de AFM zijn vastgesteld. Dit standaard dienstverleningsdocument vindt u hier.

Tevens publiceren wij hier onze klachtenprocedure.