People Analytics

Data-gedreven adviesvoering

Door de digitalisering en automatisering is er steeds meer data beschikbaar. Organisaties kunnen inmiddels niet meer om data heen en nemen massaal data scientists aan om data te verzamelen, op te schonen en te analyseren, ook op het gebied van people analytics.

Ook in de wereld van beloning en arbeidsvoorwaarden is data belangrijk. Het BexerHamstra team bestaat onder andere uit econometristen en actuarissen met beloningskennis voor wie het werken met (belonings)data tweede natuur is.

Ons advies onderbouwen wij met feiten, data en kwantitatieve analyses. Daarbij kan je onder andere denken aan de volgende diensten. Alhoewel deze diensten doorgaans onderdeel zijn van een groter project is het ook mogelijk om deze diensten los af te nemen.

 • Benchmarking en auditing van huidige belonings- en HR beleid om kansen en verbeterpunten te identificeren.
 • Vragenlijsten/survey’s voor medewerkers om inzicht te krijgen in wensen en drijfveren.
 • Bepalen verwachte kostenontwikkeling van huidig en nieuw beloningsbeleid in verschillende scenario’s.
 • Analyses om de effectiviteit en het rendement op arbeidsvoorwaarden te bepalen zodat het totale arbeidsvoorwaardenpakket geoptimaliseerd kan worden.
  Bexer adviesbureau HR, people en reward analytics. Maatwerk dashboards, doorrekeningen, impactanalyses en simulaties. Advies beloning en arbeidsvoorwaarden. Rewards and benefits consulting. Salaris, bonus, pensioen. Reorganisaties en verandertrajecten.

Analytics

Maatwerk oplossingen

Bepaalde vraagstukken vragen om een maatwerkoplossing. Met onze unieke combinatie van strategische, analytische en praktische skills ontwerpen wij oplossingen voor tal van HR-vraagstukken. We helpen klanten bij het scherpstellen van de vraag en het schetsen van de oplossing. Vervolgens gaan onze programmeurs aan de slag met het coderen en ontwerpen van tooling/rekenboxen en dashboards. Wij ondersteunen van A tot Z en vormen een team samen met de klant. Zodra de oplossing gereed is helpen wij om deze succesvol uit te rollen in de organisatie.

BexerHamstra werkt met data-analytics tools als R en Python en heeft ervaring met gangbare visualisatiesoftware zoals Tableau en PowerBI. Enkele voorbeelden van maatwerk oplossingen waar wij bij kunnen ondersteunen:

 • Dashboards om de ontwikkeling van personeelskosten te simuleren.
 • Oplossingen voor strategische personeelsplanning.
 • Impact van reorganisatie of harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.
 • Bepalen woon-werk afstand en beste mobiliteitsoplossing per medewerker.
 • Tooling om het budget voor de jaarlijkse salarisronde vast te stellen.
 • Bepalen impact uitrol nieuw functiehuis, bonusregeling of bijvoorbeeld salarisverhogingssysteem.
 • Analyseren gender pay gap en andere interne beloningsverschillen.

Automatiseren van processen zoals opstellen individuele communicatie en impactberekeningen voor medewerkers.