Projecten – Beloningsbeleid

Bij de fusie van twee grote telecombedrijven dienden ook de arbeidsvoorwaardenpakketten geharmoniseerd te worden. Wij hebben onze kennis op het gebied van harmoniseren van arbeidsvoorwaarden ingezet om de klant te ondersteunen in de besluitvorming (zowel in de Raad van Bestuur als OR) en procesbewaking.

Overige recente beloningsbeleid projecten:

  • Project harmonisatie variabele beloningsregelingen commerciële functies bij een financiële dienstverlener.
  • Advies aan een RvC ten aanzien van Directiebeloning in financiële dienstverlening.
  • Marktvergelijking secundaire arbeidsvoorwaarden in de zakelijke dienstverlening.
  • Advies aan HR-board ten aanzien van Global Reward Policy na fusie in de zakelijke dienstverlening.

Wilt uw weten wat wij voor uw project kunnen betekenen? Bel 030 737 09 82 of Lianne Hamstra 06 39 490 250

Credentials

Klant: Ziggo

Vraag: richt een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket in (harmonisatie)

Doorlooptijd: 9 maanden

Bij de fusie tussen Ziggo en UPC in 2015 hebben wij geadviseerd bij de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en ondersteuning geboden bij de implementatie ervan. De rol van Hamstra & Partners bestond uit het adviseren over de inrichting van het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket voor het gefuseerde Ziggo. Ook werden we gevraagd om de verschillen tussen de beloningspakketten in kaart te brengen, kostencalculaties te maken op individueel niveau en de organisatie te adviseren over de kosten voor implementatie van het geharmoniseerde pakket. Daarmee eindigde het traject nog niet. Vervolgens hebben we nieuwe regelingen op papier gezet en de organisatie ondersteund bij de communicatie van het nieuwe pakket en bij het onderhandelen hierover met de  twee ondernemingsraden.

Klant: Mercer

Vraag: Herschrijf het document Beheerst Beloningsbeleid, zodat het compact en goed leesbaar is, en voldoet aan de eisen van AFM.

Doorlooptijd: 1 maand

Aanpak:

  • Voorbeelden opzoeken van samenvatting Beheerst Beloningsbeleid door andere organisaties
  • Doornemen van eisen
  • AFM aan document Beheerst Beloningsbeleid
  • Interview afnemen met HR-afdeling van Mercer
  • Herschrijven van huidig document

Resultaat:

  • Een goed leesbaar document dat bondig het beloningsbeleid binnen Mercer beschrijft, dat voldoet aan de eisen van AFM.

Klant: Pink Elephant

Vraag: Ontwikkel voor ons een nieuw functiegebouw en beloningsbeleid.

Doorlooptijd: 9 maanden

We zijn deze opdracht gestart met het in kaart brengen van de functies en het functiegebouw. Hierop volgde een beloningsbenchmark en een discussie over het hoe en wat van het nieuwe beloningsbeleid. Daarna hebben we de organisatie geholpen bij de implementatie en communicatie van het nieuwe beloningsbeleid en bij de koppeling hiervan aan het performance managementbeleid

Klant: Ahoy Rotterdam

Vraag: Ontwikkel voor ons een nieuw beloningsbeleid en verbeter ons performance management.

Doorlooptijd: 12 maanden

We zijn voor deze klant gestart met een inspiratiesessie voor het management. ‘Wat is passend voor een organisatie als Ahoy als het gaat om beloningen en performance management?’ Deze discussie vormde de start van het project, waarbij we vervolgens hebben gekeken naar het de functiestructuur en het functiegebouw. Ook hebben we een benchmark uitgevoerd en een nieuw beloningsbeleid ontwikkeld. Dit alles in nauwe samenwerking met het directieteam.

Klant: Unit4

Vraag: Help ons bij het inventariseren en analyseren van de verschillende variabele beloningsregelingen.

Doorlooptijd: 4 maanden

Voor deze klant hebben we letterlijk alle personeelsdossiers doorgenomen om zodoende – op gestructureerde wijze – alle regelingen in kaart te kunnen brengen, inclusief individuele toezeggingen. Dit overzicht vormde de basis voor een nieuw geharmoniseerd variabel beloningsbeleid.

Klant: Marel

Vraag: Ontwikkel en ontwerp een global functiegebouw en beloningsbeleid voor de top 200 medewerkers

Doorlooptijd: 12 maanden

Dit IJslands bedrijf dat machines produceert voor de verwerking van levensmiddelen vroeg ons een functiegebouw en beloningsbeleid te ontwikkelen voor de wereldwijde organisatie. Onder meer de IJslandse, Scandinavische, Anglosaksische en Nederlandse organisaties moesten zich kunnen vinden in het ‘global’ framework. We zijn gestart met het maken van een functie-indelingsmodel met ‘level- descriptors’. De volgende stap was om alle salarissen te benchmarken. Een extra uitdaging was om daarbij een manier te vinden om de salarissen te kunnen vergelijken met die in de dynamische IJslandse markt. We hebben veelvuldig discussies gevoerd met executive team over de beloningsfilosofie en uitgangspunten voor het beloningsbeleid en hebben in een jaar tijd een volledig nieuw global beloningsmodel ontwikkeld en geïmplementeerd.

Klant: Royal HaskoningDHV

Vraag: Verzin een creatieve en vernieuwende oplossing voor een beloningsbeleid dat beter past bij de toekomst van ons bedrijf.

Doorlooptijd: 2 maanden

Belonen in het hier en nu

Klant: Delta Lloyd

Vraag: harmoniseer de variabele beloningsregelingen voor de commerciële functies en vervul de rol van extern projectleider

Doorlooptijd: 6 maanden

In opdracht van de Raad van Bestuur heeft Hamstra & Partners Delta Lloyd geholpen om de zeer diverse variabele beloningsregelingen binnen de commerciële divisie te harmoniseren tot één regeling. We hadden in dit traject te maken met een groot aantal regelingen en stakeholders vanwege de complexe historie van de bonusregelingen. In een half jaar tijd was de nieuwe geharmoniseerde variabele beloningsregeling een feit.

Klant: Attractiepark Slagharen

Vraag: Help ons de verschillende CAO’s te vergelijken zodat we kunnen besluiten welke voor ons de meest passende is.

Doorlooptijd: 2 maanden

Hamstra & Partners heeft vier bedrijfstakcao’s zowel kwalitatief als kwantitatief geanalyseerd en doorgerekend voor zowel de huidige als toekomstige populatie van attractiepark Slagharen. Deze analyse vormde voor Slagharen de basis om te komen tot een keuze voor één cao die wat kosten en inhoud betreft het best bij een attractiepark past.