Projecten – organisatieinrichting

We hebben voor een leasebedrijf de functies dusdanig beschreven dat het aansluit bij de vernieuwde bedrijfsstructuur. De functiebeschrijvingen vormden de basis voor de IPE-functiewaardering van de gehele organisatie. Door dit functiehuis konden we vervolgens samen met de klant het beloningsbeleid implementeren.

Overige recente organisatie-inrichting projecten:

  • Global functiehuis (accent op rollen en loopbaanpaden) en arbeidsvoorwaardenbeleid na fusie.
  • Advies aan RvC over het besturingsmodel van de Raad van Bestuur en Groepsdirectie.
  • Advies ten aanzien van inrichting van internationale HR-afdeling.
  • Human Capital Quick Scan voor bedrijf van circa 3000 medewerkers.
  • Audit ten aanzien van internationale HR-afdeling.

Projecten op het gebied van (management) development:

  • Training adviesvaardigheden aan een internationale consultancy organisatie.
  • Coaching- en intervisie trajecten bij diverse bedrijven in de zakelijke en financiële dienstverlening.
  • Strategie en Teambuildingssessie (gebruik van MBTI) voor een internationaal verzekeringsbedrijf.
  • Assessment van alle regiomanagers bij een farmacie-gerelateerde onderneming.

Wilt uw weten wat wij voor uw project kunnen betekenen?
Bel 030 737 09 82 of Lianne Hamstra 06 39 490 250

Credentials

Klant: Forfarmers

Vraag: stel en weeg na de fusie alle functiebeschrijvingen voor alle ‘boven cao-posities’

Doorlooptijd: 2 maanden

Dit agrarische bedrijf wilde – na een fusie –  alle functiebeschrijvingen opgesteld en gewogen hebben voor alle boven cao-posities. Door een tekort aan tijd bij de HR business Partner heeft Hamstra & Partners het projectmanagement hiervoor uitgevoerd en ervoor gezorgd dat binnen twee maanden tijd circa zestig functies accuraat beschreven, geaccordeerd en gewogen waren.

Klant: Retailorganisatie met 200 vestigingen

Vraag: Help ons bij het in kaart brengen van de rol van de regiodirecteur met draagvlak bij alle stakeholders en een ‘gap analyse’ van het huidig en het gewenste profiel.

Doorlooptijd: 6 maanden

De uitdaging in deze opdracht zat hem vooral in het opstellen van een profiel waarin alle betrokkenen zich kon vinden. Daartoe interviewden we medewerkers op locatie, maar ook de Directie en de Raad van Bestuur. We kregen hierdoor niet alleen een goed inzicht in de functie van regiodirecteur, ook creëerden we hiermee draagvlak. Vervolgens hebben wij met behulp van ontwikkelassessment een zogenaamde ‘gap analyse’ uitgevoerd waarbij we het verschil – de gap – in kaart brachten tussen de huidige en gewenste kwaliteiten van de zittende populatie. Zowel op individueel als op team niveau. Tot slot voerden we de selectie assesments uit voor de nieuw aan te nemen regiodirecteuren.

Klant: Royal HaskoningDHV

Vraag: ontwikkel na de fusie één ‘global’ functiehuis

Doorlooptijd: 12 maanden

Na een fusie vroeg deze klant ons een ‘global’ functiehuis te ontwerpen en daarbij het accent te leggen op rollen en loopbaanbaden. Ook mocht Hamstra & Partners meehelpen om een nieuw arbeidsvoorwaardenbeleid vast te stellen. Het uitbrengen van advies aan de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en Groepsdirectie over de inrichting van een een internationale HR afdeling behoorde eveneens tot de werkzaamheden van dit project.

Tot slot voerden we een Human Capital Quick Scan uit voor dit bedrijf met circa 3000 medewerkers en onderworpen we de internationale HR afdeling aan een audit.