Onderzoek Tilburg University naar eerlijk belonen

BexerHamstra werkt mee aan een onderzoek van Tilburg University naar eerlijk belonen. In september is een studie gestart van 10 Masterstudenten Human Resource Management naar de effecten van gepercipieerde eerlijke beloning en de rol van pay for performance hierbij. Wij vragen jouw aandacht voor deze studie via een online survey.

De mate waarin medewerkers hun beloning als (on)eerlijk ervaren 
In de studie wordt onderzocht wat de effecten zijn van een als (on)eerlijk ervaren beloning op o.a. motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Is er met name sprake van een ondermijnend negatief effect als beloning als oneerlijk wordt ervaren of zijn er juist ook positieve effecten?  In de studie wordt tevens getoetst of er een relatie is tussen pay-for-performance en de mate waarin medewerkers hun beloning als eerlijk ervaren.

Helaas is deelname niet meer mogelijk.

Neem contact op als u meer wilt weten over het onderzoek

Tilburg University

Voordelen van deelname

Bij deelname ontvang je een persoonlijk rapport over de gepercipieerde eerlijkheid binnen jouw organisatie in vergelijking met andere bedrijven, en de rol die pay for performance hierin speelt. Met de wetenschappelijk gefundeerde resultaten kan je een waardevolle bijdrage leveren aan discussies over de koppeling tussen prestaties en belonen binnen de organisatie.

Tilburg University neemt contact op

Voor deze studie zoeken we organisaties die vanuit één afdeling minimaal vijf medewerkers willen selecteren om een online survey in te vullen. Tevens vragen we je – vanuit de werkgever – online enkele vragen te beantwoorden over het beloningsbeleid.  Ritchie de Blieck (Thesis Supervisor) of een Masterstudent van Tilburg University nemen contact op om deelname te bespreken.

Helaas is deelname niet meer mogelijk.

Neem contact op als u meer wilt weten over het onderzoek

Over het onderzoek

Deze studie maakt onderdeel uit van een meerjarig onderzoek dat onder andere beoogt om de relatie tussen eerlijk belonen, motivatie en betrokkenheid van medewerkers in kaart te brengen. De resultaten van de studie worden gepubliceerd ten behoeve van opleiding, bijdragen in vakbladen, artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en/of papers voor wetenschappelijke congressen.