Met total reward invulling geven aan employee engagement

U wilt talentvolle nieuwe medewerkers aantrekken met een pakket waarin naast geld en arbeidsvoorwaarden ook aandacht is voor zaken als cultuur en sfeer. Dat blijkt in de praktijk nog niet zo makkelijk, bleek tijdens onze inspiratiesessie op 22 februari. Onder leiding van Manon Abercrombie, Associate Partner bij Hamstra & Partners en compensation & benefits-specialist, spraken de aanwezige beloningsexperts over de invulling van total reward. De meesten waren geneigd terug te vallen op de vertrouwde arbeidsvoorwaarden en oplossingen. Maar deze tijd vraagt om een breder perspectief. Hoe komen we uit onze kokers?

Door: Emilie van Steen

Hoe haal je schaarse toppers binnen en hoe behoud je ze? Hoe richt je een aantrekkelijk en up-to-date beloningsbeleid in? Maar vooral, hoe (onder)houd je dat? En op welke manier doen andere bedrijven het? Met benchmarks en analyses biedt Hamstra & Partners inzicht. ‘Maar het gaat veel verder’, stelt Abercrombie. ‘De focus op geld en arbeidsvoorwaarden is te schraal, daar win je niet meer mee.’ Haar advies? Kijk naar het totale pakket dat je een nieuwe werknemer kunt bieden en denk daarbij ook aan sfeer en cultuur, de klik tussen type mens en het DNA van het bedrijf. Daar gaat het nu over. Maar hoe geef je zoiets vorm?

Wat is total reward en waarom moeten we er anders naar kijken?

Het is opvallend dat total remuneration en/of compensation & benefits (c&b) binnen HR regelmatig als losstaand onderdeel wordt gezien en behandeld. ‘Deze benadering is goed te verklaren doordat c&b-onderwerpen erg concreet zijn’, aldus Abercrombie. ‘Toch is het jammer want beloning is meer dan enkel salaris.’
Uit werknemersonderzoek blijkt dat salaris niet de arbeidsvoorwaarde is waar zij de meeste waarde aan hechten. Abercrombie: ‘Dat zijn zaken zoals sfeer en cultuur, flexibele werktijden of uitdagende werkzaamheden. In het total reward-model gaat het ook over de onderdelen van beloning die minder tastbaar zijn zoals erkenning, de balans tussen werk en privé en talent development. Om werknemers te blijven boeien en binden is het dus belangrijk om beloning in een breder perspectief te bekijken en ook zodanig te behandelen.’

Hoe kan total reward bijdragen?

Total reward kan een praktische manier zijn om invulling te geven aan employee engagement. Omdat het maatwerk betreft, is het voor organisaties vaak lastig om total reward concreet te maken. Elke werknemer heeft andere behoeften en wensen die zorgen dat ze met de organisatie verbonden willen blijven. ‘Alleen al de aandacht en erkenning van een manager of een peer wordt als belangrijk aspect van beloning gezien, weet Abercrombie: ‘De manager is de aangewezen persoon om de werknemer te vragen wat hem drijft zodat de organisatie hierop kan inspelen. Houd wel rekening met het feit dat de ene manager de andere niet is waardoor grote interne verschillen kunnen ontstaan.’

Wanneer er qua beloning niet één lijn wordt getrokken, neemt het risico op een gevoel van onrechtvaardigheid toe. ‘Hiermee experimenten is vaak spannend en wordt dan ook uit de weg gegaan’, zegt Abercrombie. Wat te denken van het flexbudget? ‘Door het uitruilprincipe is het flexbudget erg complex. Maar het kan een goede oplossing zijn, mits het toegankelijk en begrijpelijk genoeg is voor de werknemer.’

Voor een gevoel van waardering is het belangrijk dat elke medewerker weet op welke verschillende manieren hij of zij wordt beloond. ‘De marketing en communicatie van arbeidsvoorwaarden is daarbij cruciaal. Denk bijvoorbeeld aan communicatie over het maatschappelijk belang van het werk en het realiseren van verbondenheid en trots met de organisatie.’

De rol van compensation & benefits-specialisten

Het lastige van deze kant van belonen, is dat het moeilijker te kwantificeren is dan bijvoorbeeld salaris, benadrukt Abercrombie. ‘Hiermee wordt dus niet direct duidelijk wat dergelijke acties de organisatie precies opleveren. C&b-specialisten kunnen beoordelen op welke manier deze zaken wél te kwantificeren zijn. C&b-specialisten moeten worden uitgedaagd om te fungeren als aanjager van total reward binnen hun eigen organisatie.’