Waarvoor gaan jullie belonen dit jaar?

• Hebben jullie de crisis benut om je beloningsbeleid onder de loep te nemen?
• Vormt jullie eigen filosofie en overtuiging de leidraad voor het beleid of is vooral wetgeving leidend?
• Als je nu een nieuw beloningsbeleid mocht neerzetten, hoe zou dat er dan uitzien?
• Hebben jullie een SWOT analyse van je huidige beloningsbeleid?

In veel organisaties staan kostenbesparingen en ‘compliant zijn’ hoog op de agenda. De tekenen van een aantrekkende economie tekenen zich weliswaar af, maar efficiency en regelgeving blijven belangrijke thema’s.Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om sociale innovatie; de maatschappij en de factor werk zijn steeds sterker aan verandering onderhevig.Hoe zorg je ervoor dat je op een effectieve en efficiënte manier de beste mensen op de juiste plek op het juiste moment tot je beschikking kunt hebben nu en in de toekomst?Wellicht is dit hèt moment om een nieuwe koers te varen en de ingesleten patronen te heroverwegen en ter discussie te stellen.

Hamstra & Partners initieert een nieuwe beloningsfilosofie:

Belonen in het hier en nu

Beloon je medewerkers voor wat ze nu voor de organisatie waard zijn.
Dit betekent onder meer:

  • Belonen voor iemands actuele bijdrage. Niet (te) duur betalen voor prestaties uit het verleden. Verleg de focus van langdurig loyaal naar de bijdrage in het hier en nu; nu productief.
  • Alertheid op beperkte houdbaarheid van kennis en kwaliteiten in relatie tot markt- en prijsontwikkelingen.
  • Bedrijfseconomisch verantwoord belonen; wat kun je je nu veroorloven aan loonkosten, hoe richt je je gebouw in zodat dat hier zoveel mogelijk bij aansluit?

Voor de belangrijkste verschillen tussen ‘ Belonen in het hier en nu’  en veel gehanteerde beloningsuitgangspunten klik hier.

Hamstra & Partners is met een aantal organisaties in gesprek over hoe dit uitgewerkt kan worden in beleid. Over dit onderwerp is in het verleden een bijeenkomst gehouden. Als u meer informatie wenst over dit of andere relevante onderwerpen kunt u zich aanmelden op onze nieuwsbrief.